Aktuálne: 

Chcete založiť s.r.o.?                                                                                                                                                    Vykonávame registráciu prvozápisu s.r.o. do OR SR - pohodlne a rýchlo

Notársky úrad
JUDr. Jana Sikorová

 Adresa:
Ružová dolina 14
821 09
Bratislava - Ružinov 
(oproti OÚ - katastrálny odbor)

Kontakty:
0910 492 111
jana.sikorova@notar.sk

Úradné hodiny:
Pondelok        8:00 - 16:00
Utorok            8:00 - 16:00
Streda             8:00 - 17:00
Štvrtok   8:00 - 16:00
Piatok     8:00 - 14:00

 - možnosť parkovania bezplatne pred OÚ katastrálny odbor         - mobilná kancelária (úkony mimo notárskeho úradu)  
 - platba kartou možná
 - bezbariérový vchod
 - služby poskytované po dohode aj mimo úradných hodín

Notárske služby

- osvedčenie pravosti podpisu, osvedčenie fotokópie listiny                                                                                                                                                            - zaručená konverzia
- výpisy z OR SR
- notárske zápisnice o právnych úkonoch (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zriadenie vecných bremien, zmluvy o pôžičke, exekučný titul a iné)                        - spisovanie závetov
- notárske úschovy (úschova listín, úschova peňazí, úschova závetu, solučné úschovy a iné)
- registrácia prvozápisov s.r.o. do Obchodného registra
- zápisy do Registra partnerov verejného sektora
- registrácia záložných práv                                                                                                                                                                                                            
- zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach
- dedičské právo                                                                                                                                                                                                                              - registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane
- právne poradenstvo a iné činnosti v zmysle Notárskeho poriadku